Ochrana dát pri používaní stránok BASF

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Teší nás, že ste navštívili naše webové stránky a ďakuje vám za záujem o našu spoločnosť.

Ochranu údajov berieme vážne. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje:

Ďalej by sme vás chceli informovať o:

  1. Aké osobné údaje zhromažďujeme počas vašej návštevy našich webových stránok?

(1) Pri návšteve webových stránok

Počas vašej návštevy našich webových stránok, bez toho aby ste nás kontaktovali, alebo sa do nich prihlasovali, váš prehliadač automaticky odovzdáva nasledujúce informácie nášmu serveru

Aký je účel tohto spracovania?

Spracovanie vyššie citovaných informácií je nevyhnutné pre odosielanie požadovaného obsahu na váš prehliadač. Týmto spôsobom ukladáme úplnú IP adresu len v rozsahu potrebnom na to, aby sme zabezpečili funkčnosť webovej stránky, ktorú vyžadujete.

Navyše nás chráni pred útokmi a zabezpečí riadnu prevádzku našich webových stránok. Údaje ukladáme prechodne a s obmedzeným prístupom na maximálnu dobu 180 dní. Toto obdobie môže byť predĺžené, a to v rozsahu predĺžení nutnom pre trestné stíhanie útokov a incidentov. Užívateľa IP adresy budeme dohľadávať len v prípade nezákonného útoku.

Aký je právny základ tohto spracovania?

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov vychádza zo skutočnosti, že takéto spracovanie je potrebné na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky, ktorú vyžadujete (Článok 6 (1) lit b.) Všeobecného nariadenia GDPR. Naviac je ukladanie vyššie citovaných osobných údajov oprávneným záujmom, by sme bránili a chránili naše webové stránky a mohli v nich dohľadávať v prípade nezákonného útoku (Článok 6 (1) lit f.) Všeobecného nariadenia GDPR.

(2) Ak nás kontaktujete

Ak nás kontaktujete e-mailom alebo cez kontaktný formulár na našich webových stránkach, obdržíme tieto informácie:

Aký je účel tohto spracovania?

Ak nás kontaktujete cez kontaktný formulár na webových stránkach alebo emailom, použijeme osobné údaje výhradne pre spracovanie vašej požiadavky.

Aký je právny základ tohto spracovania?

Právnym základom tohto spracovania je Článok 6 ods. (1) b) všeobecného nariadenia GDPR. BASF má oprávnený záujem na spracovanie údajov, ako je uvedené vyššie.

 

  1. Musíte poskytnúť údaje?

Keď navštevujete naše webové stránky, váš prehliadač automaticky odovzdáva informácie nášmu serveru podľa Oddielu 1 (1). Môžete sa rozhodnúť tieto údaje odovzdať. Bez poskytnutia týchto údajov nie sme schopní vám dodať požadovaný obsah.

Nie ste povinní nás nechať používať vaše anonymizované údaje pre meranie návštev webových stránok. Rovnako nie ste povinní nás nechať používať vašu IP adresu pre mapovanie s informáciami vašej spoločnosti alebo odvetvia.

Ak nás chcete kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach, môžete sa rozhodnúť odovzdať údaje podľa Oddielu 1 (2). Prípadne označíme povinné polia v kontaktnom formulári. Bez poskytnutia požadovaných údajov nám môžete zabrániť v tom, aby sme vám odpovedali a dôkladne vyhoveli vašej žiadosti.

  1. Ako chránime vaše osobné údaje?

Zaviedli sme technické a organizačné opatrenia na primeranú úroveň bezpečnosti na ochranu vašich osobných údajov proti náhodnej alebo nezákonnej zmene, zničeniu, strate alebo neoprávnenému zverejneniu. Tieto opatrenia budú neustále zlepšované v súlade s technologickým vývojom.

  1. Doba uchovávania dát

Zmažeme alebo anonymizujeme vaše osobné údaje akonáhle zanikne účel ich spracovania v súlade s vyššie uvedenými odsekmi, ak ich zmazanie alebo blokovanie neporušuje miestne právne požiadavky na poskytnutie a ochranu záznamov (ako je predĺžená lehota daná obchodným a daňovým právom).

Osobné údaje spracované na základe vášho súhlasu budú uložené do odvolania vášho súhlasu.

  1. Používame na našich webových stránkach súbory cookies a sociálne pluginy?

Budeme vás informovať o používaní súborov cookie na našom cookie pútači, keď navštívite naše webové stránky. Ďalším používaním našich webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie. Pre ďalšie informácie, prosím, berte do úvahy naše Cookie Policy.

Môžete si nastaviť svoj prehliadač podľa vašich preferencií a rozhodnúť, ktoré súbory cookie chcete prijať alebo odmietnuť. Chceli by sme zdôrazniť, že nemusíte mať možnosť používať všetky funkcie našich webových stránok, ak neprijmete používania súborov cookies podľa tohto oddielu.

Môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť AT Internet zhromažďovala a používala dáta vygenerovaná súbormi cookie a údaje o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy), a to tak, že si stiahnete a nainštalujete do vášho prehliadača plug-in dostupný na:

Odhlásiť sa z reklamy založenej na záujmoch

Odobrať súbory cookies AT Internet

Môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Tealium zhromažďovala a používala dáta a údaje o vašom využívaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) generovanými cookies kliknutím SEM. Sledovanie bude okamžite deaktivované po kliknutí na odkaz a nedostanete potvrdzovaciu správu.

Zoznam súborov cookie

Súbor cookie je malý blok údajov (textový súbor), ktoré sa do vášho prehliadača ukladajú na pokyn internetovej lokality, keď ju používateľ navštívi, s cieľom zapamätať si informácie o vás, ako napríklad preferencie jazyka alebo prihlasovacie údaje. Tieto súbory cookie nastavujeme my a nazývajú sa súbory cookie prvej strany. Používame aj súbory cookie tretích strán. Ide o súbory cookie z inej domény, ako je doména internetovej lokality, ktorú práve navštevujete, a slúžia na účely našich reklamných a marketingových činností. Konkrétnejšie používame súbory cookie a iné sledovacie technológie na tieto účely:

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nastavené množstvom služieb sociálnych médií, ktoré sme na stránku pridali, aby sme vám umožnili zdieľať náš obsah s priateľmi a na sieťach. Dokážu sledovať váš prehliadač na iných stránkach a zostaviť profil vašich záujmov. Môže to ovplyvniť obsah a správy, ktoré sa zobrazujú na iných internetových stránkach, ktoré navštevujete. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, možno tieto nástroje na zdieľanie nebudete môcť používať alebo sa vám nebudú zobrazovať.

 

  1. Vaše práva?

V rámci Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte určité práva vrátane práva na žiadosť o kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme, pokiaľ ju od nás písomne vyžiadate:

6.1. Právo na prístup: právo na získanie prístupu k vašim informáciám (ak ich spracovávame) a niektorým ďalším informáciám (ako napr. tým poskytovaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov);

6.2. Právo na opravu: ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo nechať svoje osobné informácie opraviť;

6.3. Právo na vymazanie: je známe tiež ako „právo byť zabudnutý“ a jednoducho povedané, umožňuje vám požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich informácií, ak pre nás neexistuje závažný dôvod, aby sme ich ďalej používali. Nejedná sa o všeobecné právo na vymazanie; sú tu výnimky. Napríklad máme právo ďalej používať vaše osobné údaje, ak toto použitie je nutné pre dodržiavanie našich právnych povinností alebo pre ustanovenie, vykonávanie alebo obranu právnych nárokov.

6.4. Právo obmedziť naše používanie vašich informácií: právo zastaviť používanie vašich osobných informácií alebo obmedziť spôsob, ako ich môžeme používať. Berte prosím na vedomie, že toto právo je v určitých situáciách obmedzené: keď spracovávame vaše osobné informácie, ktoré sme získali od vás s vaším súhlasom, môžete požiadať o ich obmedzenie iba na základe: (a) nepresnosti údajov; (B) ak je naše spracovanie nezákonné a vy nechcete, aby vaše osobné informácie boli vymazané; (C) potrebujete to kvôli právnym nárokom; alebo (d) ak už nemáme potrebu používať údaje pre účely, pre ktoré ich vlastníme. Keď je spracovanie obmedzené, môžeme mať vaše informácie stále uložené, ale nesmieme ich používať ďalej. Vedieme zoznamy ľudí, ktorí požiadali o obmedzení používania ich osobných informácií, aby sme zaistili, že sa obmedzenie bude v budúcnosti dodržiavať;

6.5. Právo na prenosnosť údajov: právo vyžiadať, aby sme presunuli, skopírovali alebo preniesli (ak je to technicky možné) vaše osobné informácie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte pre vaše vlastné účely naprieč rôznymi službami;

6.6. Právo na námietku: právo namietať proti nášmu používaniu vašich osobných informácií aj vtedy, ak ich používame pre naše oprávnené záujmy, priamy marketing;

6.7. Právo byť informovaný: máte právo na to, aby vám boli poskytnuté jasné, transparentné a ľahko pochopiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné informácie; a

6.8. Právo odvolať súhlas: ak ste poskytli súhlas so všetkým, čo robíme s vašimi osobnými informáciami, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (aj keď tak urobíte, neznamená to, že čokoľvek sme urobili s vašimi osobnými informáciami podľa vášho súhlasu až do toho okamihu je nezákonné ).

Vykonávanie týchto práv je pre vás bezplatné, avšak je po vás požadované, aby ste preukázali svoju totožnosť 2 dokumentmi schválenej identifikácie. Vyvinieme rozumné úsilie v súlade s našou zákonnou povinnosťou, aby sme dodali, opravili alebo vymazali osobné informácie o vás v našich dokumentoch.

Aby ste sa informovali alebo vykonávali akékoľvek z vašich práv stanovených v týchto zásadách ochrany osobných údajov a / alebo podali sťažnosť, kontaktujte nás prosím zaslaním e-mailu alebo nám napíšte a vynasnažíme sa vám odpovedať do 30 dní. Kontaktné údaje možno nájsť v Oddiely 9 nižšie.

Keď obdržíme formálne písané sťažnosti, budeme kontaktovať osobu, ktorá podala sťažnosť, aby sme pokračovali v riešení. Spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi, vrátane miestnych orgánov na ochranu údajov, aby sme vyriešili všetky sťažnosti, ktoré nemôžeme vyriešiť priamo.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým nakladáme s vami podanou sťažnosťou v súvislosti s vašimi osobnými informáciami, potom môžete svoju sťažnosť predložiť príslušnému orgánu pre dohľad nad ochranou osobných údajov.

  1. Kam môžete podať sťažnosť?

Máte právo podať sťažnosť nášmu poverencovi pre ochranu údajov alebo koordinátorovi pre ochranu údajov.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

  1. Kto je zodpovedná osoba pre ochranu údajov?

Použite, prosím, nižšie uvedenú adresu pre kontaktovanie zodpovednej osoby za ochranu údajov:

Osoba, ktorá v našej spoločnosti zodpovedá za ochranu osobných údajov:

Alexandra Haug

EU Data Protection Officer

67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0

e-mail: data-protection.eu@BASF.com